VƯỢT QUA TẤT CẢ

Gian nan khốn khổ, có ngại chi
Vượt qua tất cả, có ngại gì
Miễn sao cứu được, non với nước
Bắt bớ tù đày, ta cứ đi
Núi đao rừng kiến, ta cứ tiến
Phong ba bão tố, càng uy nghi
Càng tôi càng luyện, càng tỏa sáng
Vượt qua tất cả, khổ, gian, nguy
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–