VƯỢT QUA TẤT CẢ-1

VƯỢT QUA TẤT CẢ

Gian nan khốn khổ, có ngại chi
Vượt qua tất cả, có ngại gì
Miễn sao cứu được, non với nước
Bắt bớ tù đày, ta cứ đi
Núi đao rừng kiến, ta cứ tiến
Phong ba bão tố, càng uy nghi
Càng tôi càng luyện, càng tỏa sáng
Vượt qua tất cả, khổ, gian, nguy
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s