NẮM BẮT THỜI CƠ

Thiên thời đã đến, với chúng ta
Nhanh chân không kịp, nữa đâu là
Có đâu chậm chạp, thời vuột mất
Thời cơ nhanh chóng, vụt trôi qua
Mong gì tìm được, vận may đến
Triệu muôn ức kiếp, thật lâu xa
Vuột mất thời cơ, âu tiếc lắm
Đến rồi mau nắm, dễ cho qua
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————