PHÚC NGẬP TRÀN

PHÚC NGẬP TRÀN

Tiếng hát mừng vui, khắp nhân gian
Vui quá là vui, phúc ngập tràn
Bay bổng linh hồn, lên thiên giới
Nước non, non nước, ánh xuân sang
Cuộc sống giờ đây, nơi trần thế
Đã vinh, còn rực tỏa hào quang
Cảm ơn Quốc Tổ, truyền kinh giáo
Để cho nhân thế, hết thương tang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s