PHÚC NGẬP TRÀN

Tiếng hát mừng vui, khắp nhân gian
Vui quá là vui, phúc ngập tràn
Bay bổng linh hồn, lên thiên giới
Nước non, non nước, ánh xuân sang
Cuộc sống giờ đây, nơi trần thế
Đã vinh, còn rực tỏa hào quang
Cảm ơn Quốc Tổ, truyền kinh giáo
Để cho nhân thế, hết thương tang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————