ĐỀ 66

Văn Học Nghị Luận

Cuộc cách mạng Văn Chương bất bạo động được coi như là cuộc cách mạng thành công nhất trong nhân loại về đấu tranh. Hạn chế chết chóc đầu rơi máu đổ. Văn Chương là thứ vũ khí khó chống trả lại lan tỏa rất nhanh chỉ cần nhấp chuột là lan truyền khắp thế giới nhờ qua internet công nghệ thông tin. Văn Chương là loại vũ khí vô hình được nhận dạng qua lời nói, chữ viết. Nó ăn sâu vào lòng người, chuyển xoay lòng người làm sôi bầu nhiệt huyết yêu nước làm khiếp đảm quân xâm lược.

Sự hiện diện của Văn Hóa Cội Nguồn làm cho phong trào yêu nước lớn mạnh như vũ bão, biến thành lũy hào Dân Tộc, cao ngút và sâu thẳm sức. Tạo lên sức mạnh tinh thần dời non lấp biển. Một Dân Tộc mà trang bị bằng vũ khí Văn Chương trụ vững Cội Nguồn. Thì Dân Tộc đó là Dân Tộc Thần Thánh khó có Dân Tộc nào đánh bại, có những bước đi kinh thiên động địa lẫm liệt phi thường.

Dân Tộc Việt Nam sẽ là Dân Tộc như thế, được sinh ra và lớn lên trong sự hào hùng đánh bại không biết bao nhiêu những thế lực xâm lược, điều đó đã minh chứng trong lịch sử mấy nghìn năm đã trải qua, sự thăng trầm của một Dân Tộc là chuyện bình thường tuy đã lạc Cội lạc Nguồn do thất truyền nền Văn Hiến Ông Cha. Nhưng không vì thế mà gục ngã vẫn đứng vững quyết không làm nô lệ đánh tan tác quân thù xâm lược ra khỏi đất nước. Một Dân Tộc luôn khẳng định thà mất tất cả nhất quyết không làm nô lệ.

Chỉ vì sức yếu đành phải chịu sự đô hộ của giặc Tàu, nhưng trong lòng người Dân Đại Việt luôn hâm nóng tinh thần quật khởi chờ cơ hội là bốc lên ngọn lửa yêu nước thiêu rụi quân thù, những tên còn sống sót chúng trở thành bầy chó ghẻ thi nhau chui qua lỗ chó, chui qua ống đồng chạy tả tơi chạy thục mạng. Khác gì loài chuột rúc ở trong hang thấy bóng người là chạy toán loạn. Chim chóc cũng phải phì cười vì lũ giặc không còn manh giáp.

Tuy kéo dài ba mươi năm nội chiến nhưng cũng mau lành vết thương, ba miền Trung, Nam, Bắc xương liền xương, thịt liền thịt, da liền da Anh Em sum hợp một nhà, nước non một dãy không còn chia cắt, hận thù cũng lần lần chấm dứt nhờ liều thuốc trường sinh Văn Hóa Cội Nguồn mà Quốc Tổ đã mang về cho Dân Tộc Việt Nam.

Một Dân Tộc hào hùng tuy mang chí lớn nhưng không bao giờ xâm lược một ai, luôn biết tôn trọng các nước bạn. Không phải bây giờ mới có, mà có từ khi dựng nước Văn Lang.
Trời phú cho Dân Tộc Văn Lang nay là Dân Tộc Việt Nam cái tánh chịu kham chịu khổ, chịu học hỏi, biết lột bỏ cái xấu trở thành cái tốt. Thà chết để thành nhân còn hơn sống ác để làm ma quỷ.

Đã là Dân Tộc Đồng Bào con cháu Rồng Tiên vốn có truyền thống chung một Nguồn Cội. Một Quốc Tổ nên luôn đoàn kết gánh vác mọi khó khăn của nước non. Những tư tưởng vĩ đại đã làm nên một Dân Tộc vĩ đại.
Con đường phục hưng đất nước trải qua muôn vàng thử thách, nhưng con cháu Tiên Rồng bất khuất tin tưởng lạc quan. Tin ở nội lực của chính Dân Tộc mình.

Tư tưởng mới, đưa Dân Tộc đổi mới, là không đi trên còn đường bạo động chém giết lẫn nhau. Mà chỉ đấu tranh bằng con đường Hiến Pháp, phản biện Hiến Pháp, làm rõ sự vi hiến của Luật Định đi ngược lại Hiến Pháp, dẫn đến Bất Tuân Nhân Sự. Bác bỏ không nghe theo làm theo. Dù cho bị bắt bỏ tù cũng vẫn phản kháng, bảo vệ Hiến Pháp là bảo vệ chung của toàn Dân, không cho những gì đi ngược lại Hiến Pháp. Luật Pháp sinh là để bảo vệ Hiến Pháp đi vào cuộc sống. Đem lại sự công bằng bình đẳng cho mọi tầng lớp Trí Thức, Công Nhân, Nông Dân. Sống có Quyền, và được quyền mưu cầu hạnh phúc.

Đây là sự thông minh của một Dân Tộc Văn Minh vượt trội hơn các Dân Tộc bảo thủ, theo chủ nghĩa cá nhân đi vào độc tài độc trị.

Tóm lại : Cách mạng Văn Chương là cuộc cách mạng mới nhất trong xã hội loài người. Làm thay đổi vận mệnh đất nước, cũng như chống quân thù xâm lược. Không cần dùng đến súng đạn gươm đao giáo mác, mà cũng đem đến thắng lợi thành công.
Cách mạng Văn Chương vi diệu thậm thâm khó nghĩ bàn vì ẩn chứa bao huyền cơ Mật Tạng vũ trụ, sự thành công tới đâu thì thấy tới đó không thể giải thích trước, nếu giải thích trước thời lộ huyền cơ. Chỉ người có trí huệ mới nhìn thấy được sự lợi hại vô biên của Văn Hóa Cội Nguồn. Một loại Văn Hóa vô địch có thể đánh tan thiên quân vạn mã, mà không cần dùng đến súng đạn gươm đao giáo mác.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————