ĐỀ 38

ĐỀ 38

HỎI- ĐÁP

Hỏi
Đỉnh cao đấu tranh Đa Nguyên, Nhân Quyền Dân Chủ, Tự Do là gì ?

Đáp
Chính là đấu tranh Hiến Pháp vì sao lại nói như vậy. Vì Hiến Pháp là Hiến Định Đa Nguyên những Quyền cơ bản con người, Quyền Công Dân, Quyền Tự Do, Quyền Công Bằng Bình Đẳng. Đấu tranh Hiến Pháp là đấu tranh loại bỏ cái Ác, những sai phạm đi ngược lại Hiến Pháp. Không cần đấu tranh loại bỏ Chế Độ độc tài độc trị, thời Chế Độ độc tài độc trị cũng phải ra đi. Vì sao lại nói thế , vì Chế Độ độc tài độc trị luôn vi phạm Hiến Pháp. Hiến Pháp là khắc tinh Chế Độ độc tài độc trị. Nên Chế Độ độc tài độc trị không dạy cho Dân học Hiến Pháp, mà chỉ dạy cho Dân học những Nghị Định, Công Văn mà thôi, để cai trị theo Luật Định phi nhân đi ngược lại Hiến Pháp mà Dân chúng không hề hay biết.

Hỏi
Đấu tranh bất bạo động là đấu tranh thế nào?

Đáp
Chính là đấu tranh Hiến Pháp đấu tranh không có kẻ thắng người thua, đấu tranh loại bỏ cái ác, cũng như đòi lại những Quyền cơ bản con người, Quyền Công Dân, Quyền Tự Do, Quyền Công Bằng, Bình Đẳng được Hiến Định trong Hiến Pháp. Hình thành lên Chế Độ Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng. Thay cho Chế Độ Thể Chế độc tài độc trị.

Hỏi
Đấu tranh bạo động có phải là đấu tranh Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng không ?

Đáp
Đấu tranh bạo động là đấu tranh thương vong hai bên đều bất lợi không loại bỏ được cái Ác mà chỉ thêm thù hận. Vì hai bên cùng Ác mạnh được yếu thua thắng là vua thua là giặc. Đấu tranh bạo động không phải là đấu tranh Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng. Vì hai bên đều vi phạm Hiến Pháp. Vi phạm Hiến Pháp tức là mất quyền. Bên đang nắm chính quyền thời không sao. Kẻ yếu thế như Dân phải vào tù tội.

Dù cho đấu tranh bạo động thành công thời không bao giờ có Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng mà thiết lập trở lại Chế Độ Thể Chế độc tài độc trị. Chỉ khá hơn thông thoáng hơn Chế Độ Thể Chế độc tài độc trị trước mà thôi.

Hỏi
Đấu tranh Hiến Pháp nhưng bị bắt bớ trù dập thời làm sao đi đến thành công được ?

Đáp
Đấu tranh Hiến Pháp là đấu tranh văn minh nhất hành tinh ngay cả những nước văn minh cũng chưa làm được điều nầy. Vì thế những người đấu tranh Hiến Pháp đều phải mang giáp Nhẫn Nại, Nhẫn Nhục, Nhẫn Nhịn chịu sự bắt bớ đánh đập đổi lấy thanh bình cho non sông đất nước về sau. Sự hi sinh ấy vô cùng cao cả phải ghi hình để lại phát lên cho toàn nhân loại thế giới biết sẽ lên án can thiệp, cũng như đi vào lịch sử khi cuộc đấu tranh Hiến Pháp thành công. Con cháu mai sau biết ơn họ cũng như sự tri ân công lao của họ. Có công đem lại Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng. sống trong thanh bình Tự Do ấm no hạnh phúc, không còn Chế Độ Thể Chế độc tài độc trị nữa.

Tóm lại : Đấu tranh bạo động tức là đấu tranh mạnh được yếu thua, mà các nước trên thế giới thường làm gây ra sự chết chóc thương vong tương tàn. Những nạn nhân bị giết hại ngã xuống cho hai bên. Linh Hồn của họ không sa xuống địa phủ mà đều ở lại trần gian chờ cơ duyên đầu thai làm người trở lại theo cơn Thượng Ngơn Thánh Đức, họ sẽ đầu thai làm con làm cháu những vị cầm đầu gây ra sự chết chóc oan oan tương báo phá hoại gia phong cũng như sự nghiệp của họ. Tốt hơn hết là đấu tranh bất bạo động, phải chịu nhiều sự hi lớn về thân xác nhưng ít khi xảy ra mất mạng. Tránh thoát oan gia luật Vay Trả Nhân Quả về sau. Đất nước Việt Nam nhờ vào đấu tranh Hiến Pháp đấu tranh Văn Minh nhất hành tinh xứng đáng được hưởng quả đức thái bình độc lập đến ba nghìn năm. Niên Đại Hùng Vương lặp lại.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học đỉnh cao Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Hóa cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường trở thành Dân Tộc phi thường Dân Tộc Thần Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s