NGƯỜI CON ĐẤT VIỆT

Ai về Nguồn Cội
Cho tôi theo với
Ai vì non nước
Cho tôi góp sức
Đánh đuổi ngoại xâm
Tôi cũng xung phong
Con Rồng cháu Tiên
Đâu thể lặng im
Chung vai gánh vát
Chung nhau đoàn kết
Theo chân Quốc Tổ
Làm lên lịch sử
Đem lại thanh bình
Cho quê hương mình
Đẹp mãi Việt nam
Rực tỏa hào quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-