ĐỀ 29

Văn Học Nghị Luận

Trong sâu thẳm tâm trí người Việt mỗi khi nhắc đến Cội Nguồn, thì cảm thấy bâng khuân gợi cảm sâu xa những gì thiêng liêng nhất. Những ước mong từ Cội Nguồn tỏa lên tia sáng chỉ đường cho con cháu Tiên Rồng thoát khỏi hiểm nguy khốn khổ gian nan, đẩy lùi u minh những bất công, oan sai tù đày sống trong yên bình mùa xuân trổi dậy trên đất nước quê hương.

Hiểm họa độc tài độc trị cứ mãi gieo rét tan thương, đưa con người vào lối sống sa đọa, ru ngủ con người vào lối sống vô cảm rời xa bản chất tốt đẹp con người Việt Nam, nhất là bỏ quên lòng yêu nước hờ hững trước hiểm họa ngoại xâm. Nếu còn cảnh độc tài độc trị thì mất nước là không tránh khỏi chỉ sớm muộn mà thôi. Có thể nói kẻ thù nguy hiểm nhất của Dân Tộc chính là Thể Chế độc tài độc trị. Cần phải xóa bỏ loại bỏ ngay mới cứu vãn được tình hình đất nước.

Độc tài độc trị còn tồn tại thời Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng còn khốn khổ, chống ngoại xâm trước hết phải loại bỏ Thể Chế độc tài độc trị. Tiến tới Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng. Đoàn kết Dân Tộc lập lại kỷ cương trật tự cho đất nước.

Văn Hóa Cội Nguồn đã trở về với con cháu Tiên Rồng làm tan biến cái lạnh âm u của sợ hãi, không còn sợ bạo tàn áp bức, tự đứng lên làm chủ lấy mình làm chủ non sông đất nước. Những nỗi buồn man mác thay thế vào đó khí phách hùng anh theo bước Cha Ông lèo lái con thuyền đất nước.

Đồng lòng trở về Cội Nguồn có nghĩa là triệt tiêu những mầm họa gieo rét trên quê hương, thay thế vào đó là những gì văn minh nhất cả tinh thần lẫn vật chất. Thứ mà Dân Tộc cần là quyền con người Nhân Quyền, quyền công dân Dân Chủ, Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc, quyền Công Bằng, Bình Đẳng, Tự Do. Những quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho những quyền bất khả xâm phạm.

Để xóa đi cảnh tối tăm của thế thời, không còn con đường nào khác là đồng hành cùng nhau trở về Cội Nguồn xây dựng lại nhà nước Pháp Quyền, Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng văn minh. Dân Tộc Đại Thụ năm nghìn năm Văn Hiến, có truyền thống lâu đời vẻ vang hiển hách, thì không thể để phai mờ nhất là những án mây đen che khuất.

Thế kỉ 21 đã đi vào cơ Thánh Đức. Mặt Trời Văn Hóa Cội Nguồn đã tỏa sáng, những ai không mù trí thì nhìn thấy rõ ràng, không cầm được giọt nước mắt, không sao diễn tả nỗi vui mừng tràn ngập trong lòng, cuộc sống rồi đây sẽ vô cùng xanh tốt trăm hoa đua nở rực ánh mùa xuân. Sự chờ đợi một ngày tươi sáng, những khát vọng nhìn thấy ánh bình minh giờ đây đã đi vào hiện thực, ánh hào quang Văn Hóa Cội Nguồn vô cùng rực rỡ đã trở về với con cháu Tiên Rồng với non sông Đại Việt.

Ôi đẹp quá vầng hào quang Văn Hóa
Án Văn Thơ, tỏa sáng khắp trời nam
Dòng cam lộ làm tươi xanh cuộc sống
Xuân tràn đầy, tô thắm cảnh nước non

Văn Học Nghị Luận là văn học cá Chép hóa Rồng, có nghĩa là phải nổ lực nghiên cứu tiến hóa Ý Thức, Nhận Thức, mới trở thành cá Chép hóa Rồng được. Văn Học Nghị Luận là văn học đỉnh cao trong Văn Hóa Cội Nguồn văn học khai sáng trí huệ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Văn Học trở về các cõi trời tầng trời Văn Học những đề thi trong nền Quốc Đạo.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————