TỐI CAO VŨ TRỤ

Không gì hơn được Cội Nguồn
Không gì hơn được Tiên Rồng Anh Linh
Cha Trời, Địa Mẫu, Tổ Tiên
Ba Ngôi Vũ Trụ hiển linh tột cùng
Chỉ cần thành kính trong lòng
Vượt qua tất cả yên bình, bình yên
Huống chi ca ngợi tôn vinh
Cầu chi đặng nấy muốn chi cũng thành
Những điều không trái ý Trời
Thời là linh ứng khó thời nào sai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–