ĐỀ 25

Văn Học Nghị Luận

Thưa các bạn;
Một Dân Tộc có nền Văn Hiến dựng nước phải nói là có một không hai trên đời. Không may bị thất truyền nay hồi phục trở lại bừng bừng sống dậy tỏa sáng khắp năm châu bốn bể. Với khí thế Rồng Tiên trổi dậy khí phách hào hùng. Con cháu Rồng Tiên hội tụ về một mối, càng ngày càng đông tạo lên sức mạnh như nước vỡ bờ, tình hình như thế đương nhiên lũ ngoại xâm phải khiếp vía.

Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng đã có Văn Hóa Cội Nguồn chính là nền Quốc Giáo, Quốc Đạo trong tay thời lo chi không thống nhất được Dân Tộc. Lo chi chẳng vùi lấp được ngoại xâm.

Sự hồi phục Văn Hóa Cội Nguồn đoàn kết các Dân Tộc anh em, coi như ngày tận số quân thù xâm lược gần đến, đương nhiên phải chờ đến lúc chín mùi. Ngọn lửa yêu nước yêu Cội yêu Nguồn bốc cháy càng lúc càng dữ dội cao ngút tận trời xanh. Không cần dùng đến gươm đao giáo mác ngoại xâm cũng bạc vía kinh hồn trước sức mạnh con cháu Tiên Rồng trăm triệu người như một.

Với bàn tay trăm triệu dân. Dân Tộc Việt Nam làm gì chả được dời non lấp biển đội đá vá trời, huống chi là quân thù xâm lược. Sự đánh bại quân xâm lược không còn là vấn đề quan trọng đối với Dân Tộc Việt Nam. Có nghĩa là tất cả con cháu Tiên Rồng trở về Cội Nguồn thống nhất ý chí. Trăm triệu người như một trong tay nắm gươm Văn Hóa Cội Nguồn. Đồng loạt chém qua phương Bắc thổi bùng ngọn lửa Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ theo huyền cơ Thiên Ý Cha Trời chuyển xoay phương Bắc, làm cho dân chúng phương Bắc nổi lên xóa tan Thể Chế độc tài độc trị Cộng Sản Trung Cộng tiêu tan. Coi như con cháu Tiên Rồng đánh bại ngoại xâm, ngay trên đất nước ngoại xâm. Thắng Trung Cộng trên đất nước Trung Cộng, đó là sự chiến thắng cao nhất. Không có sự chiến thắng nào bằng. Hoàng Sa không cần đánh cũng lấy lại được như không chẳng cần tốn viên đạn.

Dùng Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn chiến thắng quân thù trên đất nước quân thù, đánh bại xâm lược bằng trao Văn Hóa Thiên Ý cho dân Trung Quốc, chính dân Trung Quốc vùng lên tiêu diệt Thể Chế độc tài độc trị Cộng Sản Trung Cọng tiêu tan còn đâu mà xâm lược hoàng sa trường sa.

Sức mạnh Văn Hóa Cội Nguồn là sức mạnh Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Chống lại Văn Hóa Cội Nguồn sẽ bị huyền cơ xoay chuyển hủy diệt. Thứ Văn Hóa vô địch không có sức mạnh nào chống đở nổi. Dù cho cả thế giới nhân loài cũng không thể nào chống đở nổi bị hàng phục trước Văn Hóa Cội Nguồn, huống chi chỉ là người dân Trung Quốc đang bị Cộng Sản Trung Cộng đàn áp. Hãy dịch Văn Hóa Cội Nguồn thành chữ Trung Quốc tập trung nhân lực phát lên Facebook, Google truyền sang Trung Quốc thắng lợi nhất định sẽ đến với con cháu Tiên Rồng chúng ta.

Điều đáng nói ở đây là con cháu Tiên Rồng trong nước cũng như ngoài nước tuyệt đối tin lời Quốc Tổ dạy. Nên nhớ Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Thiên Ý có công năng khai sáng trí huệ chuyển xoay Linh Hồn theo những gì Trời dạy. Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Thiên Ý mặt trời, làm ta biến u minh tan biến chủ nghĩa độc tài độc trị. Sự mầu nhiệm Văn Hóa Cội Nguồn là vô cùng vô tận thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn. Không có Văn Hóa nào sánh kịp, Văn Hóa hàng phục tất cả Văn Hóa, vì sao lại nói thế vì Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Đa Nguyên, Thiên Quyền, Nhân Chủ, tối cao Chủ Nghĩa Đại Đồng, cao hơn Nhân Quyền, Dân Chủ mấy bậc. Văn Hóa của sự khắc tinh chủ nghĩa độc tài độc trị. Ví như Mặt Trời mọc lên, thời bóng đêm tự tan biến không còn.

Văn Hóa Cội Nguồn vừa là Thầy, vừa là gươm thiên trấn quốc, vừa là kim chỉ nam, vừa là ánh sáng soi đường, vừa là Cam Lộ chữa khỏi bách bệnh kể cả bệnh ngu si là thứ bệnh khó chữa nhất.

Những ai đã trở về Cội Nguồn thì trở thành con người mới, trí huệ tỏa sáng, có thể nói trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lúc ấy mới thật sự biết ơn Quốc Tổ trân trọng lời dạy Quốc Tổ đã truyền lại Văn Hóa Cội Nguồn cho nhân loại nói chung Việt Nam nói riêng. Nhắc đến Quốc Tổ không ai là không rơi lệ với cái đức thương người của người.
Tóm lại : Dân Tộc Việt Nam đã có Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn trong tay, thời coi như Dân Tộc Việt Nam có sức mạnh như Trời. Không việc gì mà làm không được, khi Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng đã hiểu được sự lợi hại của Văn Hóa, cũng như biết cách sử dụng Văn Hóa để đánh bại quân thù. Dù cho đó là quân thù gì.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————