ĐÃ SÁNG LÊN RỒI

Anh có thấy, Việt Nam sáng tỏ
Ánh hào quang, Quốc Tổ sáng soi
Bừng lên khí thế Rồng Tiên
Con Hồng cháu Lạc, dậy non dậy bờ
Văn Thiên Ý, đi vào trần thế
Được Hùng Vương, truyền bá trao tay
Cội Nguồn Thiên Ý chuyển xoay
Làm cho khiếp vía ngoại xâm hãi hùng
Anh có thấy, Tiên Rồng phất phới
Khắp năm châu, truyền bá kinh thơ
Đi vào tận độ thế nhân
Rền vang Thiên Ý rung rinh đất trời
Ngọn gió Thánh, đi vào cuộc sống
Làm bình yên, thế giới năm châu
Thế gian nhân loại một bầu
Trở về Nguồn Cội về chầu Trời Cha
Anh có thấy, mùa xuân rực thắm
Nước Việt Nam, chuyển hóa đổi đời
Bình minh đã sáng lên rồi
Việt Nam bừng dậy đất trời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————