BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH-1

CÂU CHUYỆN SỐ 17

BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH

Đi trên đường lộ, người ta nhìn thấy một khu vườn rộng hơn mẫu trồng nhiều loại cây ăn trái, phần lớn là Mãng Cầu, Sầu Riêng, Chôm Chôm.
Cư Sĩ Hải nhờ đó sống thong thả, lại còn hai đứa con làm ăn khắm khá đang ở trên thành phố không nói là giàu có. Thường cung cấp tiền bạc về cho Chú Hải.

Vợ chết sớm Cư Sĩ Hải ở vậy nuôi con, nhờ khu vườn Cư Sĩ Hải nuôi con ăn học thành tài, ra đời làm ăn khắm khá. Hải không màng đến tìm người vợ thứ hai. Mà chỉ chăm lo nghiên cứu kinh luân, không loại kinh luân nào mà Hải không đọc. Phật Giáo, Thiên Chúa, Cao Đài, Hòa Hảo. Cho đến các Cơ Sấm, thậm chí cả Hồi Giáo. Hải là vị Cư Sĩ thông thái ít ai sánh kịp. Nhất là về Văn Hóa Cội Nguồn Cư Sĩ Hải tâm đắc nhất. Hải quý Văn Hóa Cội Nguồn hơn sinh mạng của chính mình.

Bạn bè của Cư Sĩ Hải mỗi ngày một đông, có người theo làm đệ tử nhưng Hải chưa chịu nhận. Những người bạn của Cư Sĩ Hải phần đông là nằm ở các Tôn Giáo, Đạo Giáo tu theo hạnh Tu Sĩ, Đạo Sĩ đều là những người nổi tiếng. Ngày nào cũng có bạn bè đến đàm đạo, trao đổi kiến thức về Đạo, cũng như tình thế đất nước.

Mặt trời vừa ngả về tây khoảng một giờ chiều, từ ngoài ngõ hai chiếc xe máy chạy vào, đây cũng là chuyện thường tình vì ngày nào cũng có khách đến. Cư Sĩ Hải lúc nào cũng có trà ngon để trên bàn đãi khách.

Khi đã nhận ra hai người khách đến Cư Sĩ Hải vô cùng kinh ngạc, vì hai vị khách nầy là người rất nổi tiếng. Không dễ gì ai gặp được coi như là kỳ nhân ẩn sĩ.
Cư Sĩ Hải từ trong nhà đi ra niềm nở chào hỏi: Kính chào hai Huynh. Họ bắt tay nhau trong tình thân mật. Cư Sĩ Hải nói: Cảm ơn hai Huynh vượt đường xa đến thăm đệ. Hai vị khách nói đôi lúc cũng muốn đến đây nhưng vì đường sá xa xôi khởi hành từ năm giờ sáng miết tới bây giờ mới đến đây. Cư Sĩ Hải càng thêm thân thiện nói: Đệ luôn nhắc đến hai Huynh hoài, hai Huynh như hai ngôi sao Bắc Đẩu đến Đệ là có chuyện vui rồi. Hải gọi người làm vườn đến nói: Hái đủ loại trái cây vào đây đãi khách, người làm vườn vừa đi xong. Hải không mời hai vị khách vào nhà mà dẫn hai vị khách đến một ngôi chòi nghĩ mát.

Ngôi chòi nghỉ mát bốn bên không vách thông thoáng, trên lợp bằng mái lá những cơn gió thoảng qua làm khỏe hẳn trong người đúng là nơi lý tưởng để đàm Đạo. Khách sáo vài ba câu chuyện xã giao vị Tu Sĩ mặc áo xám tên Hiệp nhìn Hải nói: Đệ hôm nay trông khác với xưa một trời một vực, có lẽ Đệ tu luyện đạt Đạo rất cao nên trên đầu như có hào quang làm Huynh bất ngờ quá.

Hải khiêm nhường nói: Tự huynh mến Đệ mà nói vậy thôi thật ra Đệ ngày nào cũng như ngày nào chẳng thấy thăng tiến gì cả.
Vị Tu Sĩ mặc áo xanh lợt tên Hòa nói: Huynh cũng thấy như thế trên đầu Đệ có hào quang người thường không thể nào nhìn thấy được, nhưng Huynh nhờ tu thiền luyện khí mấy mươi năm nên mới nhìn thấy được hào quang nầy. Đây là điều rất kỳ lạ mà Huynh không thể nào ngờ tới. Thật ra Đệ tu pháp môn nào vậy ?

Hải nói: Thật ra Đệ chẳng tu luyện pháp môn gì cả ba năm nay Đệ chuyên tâm nghiên cứu về Văn Hóa Cội Nguồn. Hai người nghe xong kinh ngạc hỏi Văn Hóa Cội Nguồn thậm thâm vi diệu đến thế sao ? Hải nói: Nghiên cứu Văn Hóa Cội Nguồn mỗi ngày thấy trí huệ mỗi khác chính ngay Đệ cũng không thể nào tin được, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Vị Tu Sĩ tên Hòa nhìn Hải rồi hỏi: Trong Văn Hóa Cội Nguồn có nói đến Bất chiến Tự Nhiên Thành không? Không đánh mà thẳng là chuyện khó mà tin được, từ cổ chí kim nào có thấy Bất Chiến Tự Nhiên Thành đâu. Theo Sấm Trạng thời như thế. Không hiểu câu Bất Chiến Tự Nhiên Thành có ẩn ý gì khác nữa không.

Tu Sĩ Hiệp nhìn Tu Sĩ Hòa rồi nói: Tôi với huynh cũng đã không biết bao nhiêu lần tranh luận về câu Bất Chiến Tự Nhiên Thành nầy, nhưng chưa bao giờ có câu trả lời thỏa đáng thật là câu sấm khó. Từ xưa đến nay chưa ai giải thích cho rõ được. Hai Huynh đến đây cũng vì câu sấm khó nầy may ra ba chúng ta kết hợp lại với nhau không chừng giải rõ câu sấm ấy.

Hải nhìn Tu Sĩ Hòa rồi nói: Theo Huynh thời câu sấm ấy giải thích như thế nào?
Tu Sĩ Hòa nói : Theo Huynh nghĩ Bất Chiến Tự Nhiên Thành chỉ là câu sấm nói mẹo. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không ai có thể làm nổi. Thiên Tử cũng chỉ là Thánh, Cao hơn nữa là Đại Thánh, Cao hơn nữa là Thánh Tổ, từ xưa đến nay có vị Thánh nào không đánh mà thắng đâu. Không đánh thời lấy đâu mà thắng. Chẳng qua là câu sấm nói mẹo nhưng mẹo gì đây chưa khám phá ra được.

Hải nhìn Tu Sĩ Hiệp: Theo Huynh thời giải thích sao ?
Tu Sĩ Hiệp nói: Theo Huynh Bất Chiến Tự Nhiên Thành là do Trời làm chuyển hóa mà ra. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không thể nào làm được. Thời đại mạc pháp toàn là Ma Quỷ. Phật cao chín trượng, thời Ma Quỷ cũng vừa nghìn cân không ai chịu thua ai đâu. Ma, Quỷ phép tắc không kém gì phật. Thời đại Ma Vương, Đại Quỷ thời Phật, Chúa cũng đành bó tay. Lấy đâu ra Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Câu ấy là chỉ cho Trời làm vậy, phải chờ Cơ Trời mà thôi.

Hải nói hai Huynh nói đều có lý cả. Nhưng đệ thời thấy khác hơn một chút. Bất Chiến Tự Nhiên Thành xảy ra khắp mọi nơi. Cũng chỉ là một định luật trong nhiều định luật của Tạo Hóa mà thôi. Nếu đủ khả năng làm theo Định Luật thời đương nhiên đi Vào Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Hai vị Tu Sĩ cả Hiệp lẫn Hòa không hiểu Cư Sĩ Hải nói gì cả. Liền nói Đệ giải thích cho rõ ràng được không ?

Cư Sĩ Hải nói: Bóng Đêm không ở đâu xa. Ở ngay tại chỗ chúng ta đang ngồi không ai nhìn thấy được. Nhưng khi ánh Sáng không còn thời Bóng Đêm hiện ra ngay. Bóng Đêm không từ đâu đến vì Bóng Đêm chỗ nào cũng có. Khi Ánh Sáng không còn thời Bóng Đêm hiện ra. Ánh Sáng là Minh, còn Bóng Đêm là Vô Minh. Ánh Sáng xuất hiện thời Bóng Đêm không còn Vô Minh biến mất. Ánh Sáng biến mất thời Bóng Đêm xuất hiện Vô Minh lại ra đời.

Ánh Sáng Mặt Trời không cần tranh đấu với Bóng Đêm. Bóng Đêm tự tan biến khi Ánh Sáng Mặt Trời xuất hiện.

Ánh Sáng Thiên Ý Mặt Trời xuất hiện không cần tranh đấu với Vô Minh, Vô Minh tự tan biến. Trong Văn Hóa Cội Nguồn có câu Vô Vô Minh Diệt, Vô Vô Minh Tận. Nhưng không mất Vô Minh. Khi ánh sánh Thiên Ý Mặt Trời biến mất thời Vô Minh sẽ xuất hiện trở lại.

Như vậy muốn cho Vô Minh tan biến. Phải có ánh sáng Thiên Ý chân lý vũ trụ xuất hiện. Mới đủ sức làm cho tan biến Vô Minh. Còn như Ánh Sáng Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ánh sáng Trăng tuy rất sáng nhưng chưa đủ sức làm cho Vô Minh tan biến. Nói gì đến ánh sáng Các Vì Sao chỉ là ánh sáng Thiện Nhân Trí Thức, hay ánh sáng Vĩ Nhân như sao Bắc Đẩu, Sao Hôm, Sao Mai chỉ ở cảnh giới soi đường dẫn lối mà thôi không đủ sức làm tan biến Vô Minh. Nhưng nhờ ánh sáng Trăng, Sao soi đường dẫn lối cho nhân loại, nên nhân loại không bị cảnh Tối Tăm Vô Minh làm hại. Chỉ những người không tiếp cận được ánh sáng Trăng, Sao mới bị Vô Minh làm hại đi vào cảnh tối tăm vĩnh viễn, khốn khổ vô cùng tận.

Thời đại mạc pháp chính là thời đại Vô Minh. Cái ác lên ngôi làm chủ càn khôn vũ trụ. Làm chủ xã hội. Ánh Sáng Trăng, Sao không đủ sức phá tan Vô Minh của thời mạc vận, mạc kiếp, mạc pháp được. Phải chờ Ánh Sáng Thiên Ý Mặt Trời vũ trụ chính là Văn Hóa Cội Nguồn mới làm tan biến Vô Minh được, cứu thoát nhân loại đồng loạt về trời. Đi vào cơ Tận Độ.

Có một điều cần lưu ý. Khi Ánh Sáng Mặt Trời Thiên Ý xuất hiện. Thời ánh sáng Trăng, Sao Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Vĩ Nhân, Thiện Nhân Trí Thức. Bị ánh sáng Thiên Ý Mặt Trời phủ che hết không nhìn thấy được nữa. Vô Minh cũng biến mất luôn. Chỉ còn lại ánh sáng Thiên Ý Mặt Trời vũ trụ tồn tại soi sáng mà thôi. Trăng, Sao hấp thụ Ánh Sáng Thiên Ý Mặt Trời tích trữ năng lượng cho mình, khi nào Ánh Sáng Mặt Trời Thiên Ý lặng mất không còn, cảnh giới Vô Minh liền xuất hiện. Ánh Sáng Trăng, Sao, tỏa sáng trong cảnh giới màn đêm u minh soi đường dẫn dắt nhân loại thay thế cho Ánh Sáng Thiên Ý Mặt Trời.

Nói Tóm Lại: Bất Chiến Tự Nhiên Thành không phải là những gì xa xôi, mà là những Định Luật vũ trụ trong thế giới tự nhiên, ở xung quanh ta, như vậy muốn Bóng Đêm tan biến phải có Ánh Sáng mặt trời.

Muốn Ác Tà Yêu Tinh, Quỷ Dữ tan biến Vô Minh không còn, phải có ánh sáng Thiên Ý Mặt Trời vũ trụ. Ánh Sáng Toàn Năng Toàn Giác Vũ Trụ. Nói chung là Ánh Sáng Văn Hóa Cội Nguồn. Đa dạng Ánh Sáng từ năm phần Pháp Thân Thiên Ý tỏa ra làm tan biến Vô Minh, tan biến Ác Tâm, tan biến Phi Nghĩa. Làm cho cho Tâm Linh nhân loại tỏa sáng, phá tan u minh trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đồng loạt về trời theo Cơ Thiên Ý tận độ vũ trụ.

Lại nữa một Võ Sĩ lên khán đài vì sự uy phong của Võ Sĩ ai nhìn thấy cũng phải run rợ. Không ai dám lên thách đấu thời vị Võ Sĩ ấy không đánh cũng thắng, trở thành độc tôn không ai là không kính phục. Bất Chiến Tự Nhiên Thành.

Ví như Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý ra đời có nghĩa là đã bước lên khán đài vũ trụ nói chung, trần thế nói riêng, tất cả Tôn Giáo, Đạo Giáo, Giáo Phái. Đảng Phái, Bè Phái, Tư bản, Cộng Sản, các học thuyết trên đời nhìn thấy Văn Hóa Cội Nguồn thời bái phục. Văn Hóa Cội Nguồn Thiên ý không cần đánh cũng thắng trở thành Bất Chiến Tự Nhiên Thành.

Chí Tôn Quốc Tổ xuất hiện con cháu Việt Nam tự nếp mình quy phục. Quốc Tổ đâu cần đánh Quốc Tổ cũng thắng. Bất Chiến Tự Nhiên Thành.

Quốc Tổ nói ra Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời Tối Cao vũ trụ. Chống lại lời dạy Quốc Tổ có nghĩa là chống Trời. Chống Cội Nguồn có nghĩa là chống toàn năng toàn giác vũ trụ, sẽ bị Huyền Cơ Tạo Hóa Thiên ý giáng họa thâu mất Ý Lực, Trí Lực trở nên loạn tâm điên khùng không còn trở lại kiếp người nữa. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa hằng hà sa số bảo vệ Thiên Ý tiêu diệt những ai chống lại Thiên Ý tức là phỉ báng Thiên Ý Cội Nguồn. Vì vậy Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn ra đời. Đi vào cơ Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Không ai có thể chống lại được.

Quyền Năng Đương Kim Vũ Trụ Quốc Tổ. Còn ai hơn Quốc Tổ, nên nói Quốc Tổ đứng đầu Thiên Hạ Nhân Loại. kể cả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Quốc Tổ đã to lớn như vậy. Nước Việt Nam cũng phải to lớn theo là điều Đương Nhiên, Hiển Nhiên như một Định Luật.

Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng đứng đầu năm châu là điều Tất Nhiên, Hiển Nhiên như một Định Luật không ai có thể chống nỗi Huyền Cơ Thiên ý đã sắp xếp như vậy. Sự sắp xếp có Định Luật, Định Luật sẽ tự xoay chuyển không ai có thể làm chi được. Chủ Nghĩa Đại Đồng phải ra đời nhất định là như vậy. Nhân Quyền Dân Chủ, tiến lên Thiên Quyền Nhân Chủ đi vào Chủ Nghĩa Đại Đồng là điều không sao tránh khỏi.

Có thể nói Thái Dương Thiên Ý Văn Hóa Cội Nguồn vũ trụ xuất hiện thời Đương Kim Vũ Trụ Quốc Tổ cũng xuất hiện. Ánh bình minh Thiên Ý tỏa sáng trên đất nước Việt Nam thời Dân Tộc Việt Nam con cháu Rồng Tiên trở thành dân tộc Thần Thánh, đơm hoa trí huệ, kết quả Chánh Đẳng Chánh Giác. Không có dân tộc nào sánh kịp là điều Tất Nhiên, không bàn cải gì nữa.

Có thể khẳng định rằng. Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn xuất hiện. Đi vào Cơ tận độ Bất Chiến Tự Nhiên Thành, nhân loại đồng loạt về trời. Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện tại Việt Nam. đương nhiên thế giới phải quy về Việt Nam để chầu Trời. Cũng như mang ơn Quốc Tổ đã nói ra Thiên Ý, Nhờ vào Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn mà nhân loại đồng loạt trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa tiến lên làm chủ vũ trụ.

Quốc Tổ sáng danh thời dân tộc Việt Nam cũng sáng danh. Dân Tộc Bá chủ về Văn Minh Văn Hóa tinh thần. Nước Việt Nam độc lập ba nghìn năm tới. khó có nước nào theo kịp. Văn Minh chế tạo súng đạn giết người hàng loạt, sẽ bị nhân loại lên án loại bỏ. Dân tộc Việt Nam không cần thứ Văn Minh giết người hàng loạt ấy. Mà cần Văn Minh chế tạo bảo bối sử dụng bảo bối như Vi Tính chẳng hạng.

Tu Sĩ Hiệp với Tu Sĩ Hòa ngồi nghe Cư Sĩ Hải giảng giải về Bất Chiến Tự Nhiên Thành thao thao bất tuyệt, hết đi từ kinh ngạc nầy đến kinh ngạc khác trí huệ Hiệp và Hòa tăng lên vùn vụt trên đầu tỏa hào quang. Thấu suốt cơ Bất Chiến Tự Nhiên Thành chỉ trong tích tắc liền hiển Thánh. Rút ngắn hàng triệu kiếp tu. Hai vị Tu Sĩ Hiệp – Hòa chấp tay bái phục không còn gọi Cư Sĩ Hải bằng Đệ mà tôn phong bằng Thầy. Vì Cư Sĩ Hải đã thành Phật hiển Thánh hơn ba năm nay rồi. Đều nhờ vào Văn Hóa Cội Nguồn.
* * *

Cậu chuyện Bất Chiến Tự Nhiên Thành Đến đây là kết thúc

Long Hoa Lược Truyện,Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s