NẮM CHẶT TAY

NẮM CHẶT TAY

Gươm báu Tiên Rồng nắm chặt tay
Tùy tâm biến hóa, chuyển cùng xoay
Đánh đuổi quân thù quân xâm lược
Mở đường lên tới, tận trời mây
Bảo vệ sơn hà, cùng xã tắc
Bình yên độc lập, tận ngày mai
Đã có báu gươm, gươm Thiên Ý
Sợ gì sóng gió, sợ gì Tàu, Tây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s