ĐỀ 5

Hình ảnh tình thế đất nước hiện nay vô cùng tăm tối, phần đông chỉ biết đến tiền tài danh lợi. Mà quên đi sự tan nát của đất nước, tiền tài danh lợi như một ma lực quyến rũ con người làm cho con người mờ mịt tối tăm, ít ai có đủ bản lĩnh thoát ra sự cám dỗ ấy.

Mấy ai đủ sức tỉnh táo nhận định tình hình đất nước, đang sa lầy vào cạm bẫy của ngoại xâm. Đất nước lâm nguy từng ngày sự mất nước đang đến gần. Hiểm họa bao trùm chỉ cần có đốm lửa chiến tranh là bùng nổ lên ngay. Thế mà phần đông chỉ biết đến mình, mặt cho số phận của một dân tộc sắp mất nước.

Hình ảnh mất lần biển đảo, kinh tế phần lớn phụ thuộc Trung Cộng, núi, sông, biển cả cạn kiệt, ô nhiễm môi trường trầm trọng, ăn toàn chất độc ung thư bệnh tật càng ngày càng dữ dội. Đạo Đức xuống cấp, đấu đá bè phái một mất một còn, cuộc sống hổn loạn không đi vào luật lệ gì cả, thi nhau mà vơ mà vét. Dân chúng khốn khổ than oán khắp nơi, phải nói là không sao kể hết sự nguy hại của đất nước.

Thế mà phần lớn dân tộc Việt Nam vẫn thờ ơ vô cảm chỉ biết chạy theo tiền tài danh lợi, chỉ biết mình ai sống chết mặt ai, sự tiêu vong dân tộc chính là ở điểm nầy sự nô lệ mất nước cũng ở điểm nầy.

Với thể chế độc tài độc trị đã đẫy con người vào con đường hiểm ác, làm cho cuộc sống đầy rẫy chông gai nhất là làm cho cuộc sống trở nên khô cằn về ý thước, nhận thức, vẻ đẹp chân thiện của cuộc sống không còn, héo úa khô khan tình cảm có cơ hội là tàn sát lẫn nhau. Không kể gì đến tình anh em Cha Con nói gì đến tình đồng loại nghĩa Đồng Bào.

Phải chăng sự lạc Nguồn mất Cội đã làm cho dân tộc Việt Nam mất hướng đi chính nghĩa tôn thờ hướng ngoại, trở thành anh hùng lạc Đạo. Mất phương hướng tối tăm mù mịt không nhìn thấy tương lai trở thành chủ nghĩa cá nhân bảo thủ nuôi lớn cái ác vô cùng độc hại.

Cũng có khối người đầy bản lĩnh như lại rơi vào cảnh anh hùng lạc Đạo. Hướng ngoại tôn thờ ngoại bang lệ thuộc ngoại bang. Kẻ theo Mĩ, người theo Nga, kẻ theo Pháp, người theo Trung Cộng. Đấu đá lẫn nhau dẫn đến nồi da nấu thịt. Làm tan nát đất nước Việt Nam. Vì lạc Cội lạc Nguồn nên quên đi sức mạnh từ Cội Nguồn của chính dân tộc mình là vô tận. Chỉ cần trở về Cội Nguồn đoàn kết dân tộc xóa bỏ độc tài độc trị. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Đa Nguyên Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng Bình Đẳng Tự Do, thì đất nước Việt Nam trở nên hùng mạnh ngay, trong cái khó của đất nước nó tự ló cái khôn biết quan hệ liên kết với thế giới ngoại giao phát triển kinh tế, tiến tới dân giàu nước mạnh ấm no hạnh phúc.

Trở về Cội Nguồn đoàn kết dân tộc thời nội lực sức mạnh dân tộc tự phát sinh trên nhiều lĩnh vực sức mạnh kinh tế, sức mạnh chính trị, sức mạnh quân sự, sức mạnh khoa học, sức mạnh Văn Hóa, sức mạnh phát triển xã hội vân. v..

Sức mạnh của đòn bẫy chính là điểm tựa, điểm tựa càng gần chỗ bẫy thời sức mạnh lực bẫy càng tăng lên. Nếu dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng biết sử dụng Văn Hóa Cội Nguồn làm điểm tựa, toàn dân tộc là đòn bẫy. Thì vật cản dù to lớn đến đâu cũng bị bẫy bung đi. Làm thay đổi cuộc sống. Sống lạc Cội lạc Nguồn, khác gì đi trên sa mạc mênh mông, không thấy đâu là bờ bến, không những đi đã khó mà còn mõi mệt vì tốn nhiều sức lực.

Văn Học Nghị Luận là văn học cá chép hóa Rồng. Có nghĩa là phải nổ lực nghiên cứu tiến hóa ý thức, nhận thức mới trở thành cá chép hóa Rồng được. Văn học Nghị Luận là Văn Học phát sáng tối cao trong Văn Hóa Cội Nguồn, văn hóa khai sáng trí tuệ. Trở thành những câu hỏi, những đề thi trong các kỳ thi.
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN
————————————————–