PHẬT, THÁNH, THẦN, TIÊN

Những người truyền giáo thời nay
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, hạ sanh lâm phàm
Gieo trồng Thiên Ý Cha Trời
Vì dân vì nước tháng ngày lập công
Họ là những bậc kỳ nhân
Làm theo Thiên Ý cứu dân độ đời
Họ là ánh sáng mặt trời
Đem về cho cả nhân loài mùa xuân
Công ơn ấy lưu danh mãi mãi
Đức cùng tài, trang trải non sông
Làm cho cuộc sống bình yên
Tự Do Dân Chủ giàu sang, sang giàu
Mãn trần trở lại về trời
An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–