VỢ CHỒNG HAI KÈO

CÂU CHUYỆN SỐ 3

VỢ CHỒNG HAI KÈO

Nhà hai Kèo vừa mua ti vi mặt phẳng loại mỏng thứ xịn hình ảnh trông rõ nét. Cả nhà Hai Kèo đêm nào cũng xúm xít để coi.

Đến chương trình thời sự. Bà Hai Kèo không chú ý đến chuyện gì khác, mà chỉ để ý đến các phu nhân Tổng Thống.

Bà hỏi: Nầy Hai Kèo phu nhân Tổng Thống các nước họ xách gì vậy ? Hai Kèo nói: Mấy bà phu nhân Tổng Thống các nước họ xách danh dự, xách nhân cách, xách tài năng của đất nước họ, phô trương với thế giới, để thế giới hâm mộ đất nước họ.

Bà Hai Kèo lại hỏi: Còn phu nhân cấp cao của đất nước mình thì sao ? Có xách theo những thứ ấy không ?

Hai Kèo nói: Bà không nhìn thấy sao, các phu nhân của nước mình đâu cần xách theo danh dự, nhân cách, tài năng. Nếu muốn xách cũng không có những thứ ấy lấy đâu mà xách để phô trương với thế giới. Mà chỉ xách vàng, xách bạc, xách đô la, xách kim cương châu báu. Bà thấy có khôn không ?

Bà Hai Kèo nói: Ông nói rất đúng, phu nhân cấp cao nước ta khôn đấy chứ, có đô la, vàng bạc, thời mặt sức mà xây cung son, biệt thự chỗ nào cũng có, muốn gì được nấy nhờ học thuyết Mác Lê đó Hai Kèo. Tư Bản làm gì mà hiểu thuyết Mác Lê.

Hai Kèo phụ họa thêm: Bà là con sâu trong bụng chủ nghĩa vô thần nên Bà hiểu còn sâu sắc hơn tôi. Thế giới các nước văn minh, họ nhìn thấy Mác Lê là khiếp vía kinh hồn tránh xa nghìn dặm làm gì học được. Cái tài của Mác Lê là tóm sạch sự giàu sang của thiên hạ về túi riêng của mình, tôi cố học, học mãi mà không vô. Thời thế bây giờ bữa nay mà rớ vào mấy ông tư bản đỏ kết xù, chỉ cần đụng vào của để ngoài bờ rào cũng đã ở tù mục xương không có ngày về. Tôi không dám học theo cái tài Mác Lê. Của người ta không cho mà lấy phạm luật thiên, tôi sợ quả báo, sợ tù quá.

Mấy đứa con của Hai Kèo thấy Cha Mẹ nói móc, nói méo hay quá xúm nhau bịt miệng mà cười.

Hai Kèo thấy các con bụm miệng cười nhìn các con rồi nói: Các con có biết không giàu chân chính, phú quý sanh lễ nghĩa đi ngõ trước. Giàu bất chính, phú quý sanh lễ nghĩa đi cửa sau, hai bên mà đụng nhau thời sức đầu mẻ trán. Lễ nghĩa thành tang lễ, Cầu siêu hơn 40 mươi năm không biết có siêu thoát được không. Kẻ chân chính thời lên thiên đàng, người bất chính thời nơi địa ngục, rốt cuộc gieo nhân nào gặt quả nấy. Hai Kèo nói xong thời cười lắc nghiêng lắc ngửa, con cái cũng cười theo làm dậy rạp cả nhà.
* * *
Long Hoa Lược Truyện, Văn Hóa Cội Nguồn

Câu chuyện Vợ Chổng Hai Kèo Đến đây là Hết
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s