ĐỀ 2

Đức Chí Tôn Thiên Đế :
Thân phận là con cả Cha Trời. Anh cả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Đương kim vũ trụ, lâm phàm xuống thế là điều hi hữu, có khi cả hàng chục triệu năm mới xuất hiện một lần.

May mắn thay cho dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng đã có Ông Quốc Tổ như thế. Chí Tôn Thiên Đế vũ trụ cũng chính là Long Hoa Giáo Tổ Di Lặc vũ trụ, Quốc Vương Thỉ Tổ vũ trụ, hay tối cao thượng đế vũ trụ cũng chỉ là một người.

Chí Tôn Thiên Đế xuống trần khai lập lên nước Văn Lang rộng lớn chia làm ba miền. Bắc Văn Lang, Trung Văn Lang. Nam Văn Lang. Nam Văn Lang nay là nước Việt Nam. Bắc, Trung, Nam Văn Lang có chung một Ông Quốc Tổ Chí Tôn Thiên Đế, tức là Quốc Tổ Vua Hùng.

Nước Văn Lang tồn tại dù chỉ là Nam Văn Lang thì Quốc Tổ vẫn tồn tại mãi cho đến tận bây giờ. Nếu như nước Việt Nam mất đi không còn tồn tại nữa như Trung Văn Lang, Bắc Văn Lang, thì Quốc Tổ cũng sẽ biến mất theo. Sự lâm phàm trở lại Quốc Tổ chính là ở điểm nầy bảo vệ sự tồn tại Nguồn Cội của dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng năm nghìn năm Văn Hiến.

Những gì Quốc Tổ lâm phàm trở lại. Làm hồi sinh Văn Hóa Cội Nguồn, truyền lại những lời vàng ngọc, kim cương, châu báu Thiên Ý. Sự lợi ích của Văn Hóa Cội Nguồn là vô tận, đem lại sự Văn Minh cả hai mặt tinh thần lẫn vật chất, cũng như các định luật vũ trụ là không thể nghĩ bàn. Làm cho non sông Việt Nam sáng lên, dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng hiển Thánh.

Điều khác lạ Quốc Tổ khi mở nước Văn Lang, cũng như sự trở lại trần gian kỳ nầy là không bao giờ dùng đến bạo lực vũ lực gươm đao giáo mác tàn sát lẫn nhau, mà chỉ dùng Văn Hóa Cội Nguồn cứu non cứu nước cứu dân tộc, đẩy lùi ngoại xâm đi vào cơ Bất Chiến Tự Nhiên Thành mà thôi giống như thời dựng nước Văn Lang. Quốc Tổ không có ý riêng, mà chỉ làm theo Thiên Ý của Trời Thiên Ý huyền cơ vũ trụ.

Quốc Tổ cũng có sự ham muốn như bao người khác, nhưng sự ham muốn Quốc Tổ vô cùng đặc biệt. Sự ham muốn của người. Là muốn cho nhân loại vượt lên Phàm Phu, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Luôn mong cầu cho nhân loại bình yên, sống giàu sang an hưởng thái bình thịnh trị, đoàn kết thương yêu nhau như anh em một nhà. Đại Đồng bình đẳng một Nguồn một Cội.

Sự ham muốn của người là ai ai cũng hiểu Quyền Tạo Hóa ban cho Quyền con người Nhân Quyền làm chủ những Quyền cơ bản ấy.
Sự ham muốn của người là ai ai cũng hiểu rõ những Quyền cơ bản Công Dân, Quyền Dân Chủ của mỗi người dân.
Sự ham muốn của người là ai ai cũng hiểu rõ những quyền cơ bản xã hội Quyền Công Bằng Bình Đẳng, Tự Do mưu cầu hạnh phúc.

Chí Tôn Quốc Tổ trở lại trần gian mang theo Văn Hóa Cội Nguồn mặt trời chân lý, làm tan đi bóng tôi u minh đem lại mùa xuân cho cuộc sống. Sống an vui, sống giàu sang, sống thanh bình độc lập tự do hạnh phúc.

Ánh sáng tâm linh đã xuống trần
Phá tan u tối, cứu thế nhân
Siêu sanh trở lại, miền thượng giới
Mùa xuân trở lại, khắp thế gian

Văn Học Nghị Luận là văn học cá chép hóa Rồng, văn học khai sáng trí tuệ trở thành những câu hỏi, nhưng đề thi trong các kỳ thi văn học tối cao Văn Hóa Nghị Luận Cội Nguồn
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN
————————————————–