LỜI NÓI ĐẦU

Văn Học Nghị Luận ; Gồm 108 chuyên đề được coi như là kim chỉ nam trong văn hóa Cội Nguồn. Là báu vật khai mở kho tàng tri thức, đưa học giả đến đỉnh cao trí tuệ. Lời lẽ thâm sâu không dễ gì đọc qua là hiểu liền sự thậm thâm vi diệu của Thiên Ý văn kinh.

Văn Học Nghị Luận; Là văn học cá chép hóa rồng.

Từ không hiểu biết gì nhờ đọc văn học nghị luận hóa thành thiện nhân trí thức. Từ Phàm hóa thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Chỉ có một người duy nhất thần thông trí huệ vô biên nói ra Thiên Ý Nghị Luận này. Chính là Quốc Tổ con cả của Trời đương kim vũ trụ.

Văn học Thiên Ý là văn học khai trí biến hóa huyền diệu không sao luận bàn được.

Chỉ cần một đề văn nghị luận mỗi người hiểu mỗi cách khác nhau phát huệ khác nhau theo sự ngộ nhận của chính mình gặt hái những kết quả trong văn học nghị luận. Trở thành thiện nhân trí thức, trở thành Tôn Sư, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Văn học cá chép hóa rồng.
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN