NHỮNG GÌ
TAI NGHE, MẮT THẤY

Phàm những người yêu Văn Hóa Cội nguồn, theo Văn Hóa Cội Nguồn, truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn. Thì luôn luôn gặp may mắn. Không những về tiền bạc làm ăn phát đạt. Mà còn thăng quan tiến chức, con cháu học hành thành đạt đỉnh cao. – Nhất là truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn lập công trong thời thượng ngơn Thánh Đức nên trí huệ thông minh kỳ lạ. Được phước báo cả hai phần Tinh Thần lẫn Vật chất, Dương Thiện Danh Tiếng và Âm Đức giàu sang. Truyền Kinh thuyết giáo
– Không những Cha Trời Lạc Long Quân, Địa Mẫu Âu Cơ phù hộ, che chở, mà còn có Quốc Tổ luôn khai tâm mở trí làm cho sáng suốt thông minh. Chưa kể cả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng như Long Thần Hộ pháp. Hồn Thiên dân tộc che chở vượt qua mọi kiếp nạn tai nạn. Hầu như là muốn gì được nấy, nếu đó là sự ước muốn hợp tình hợp lý không trái ngược lại đạo đức.
– Ngược lại những người hủy báng Văn Hóa Cội Nguồn động đến Tổ Tiên, Trời, Đất, động đến Long Thần Hộ Pháp, Hồn Thiên Dân Tộc, thì nhất định tai họa giáng xuống không sai, nặng thời bỏ mạng, thậm chí tan nhà nát cửa, đã gieo ác lai phải gặt ác báo. Sự linh Thiên trong Văn Hóa Cội Nguồn là không thể nghĩ bàn. Vì đã quá nhiều người bị quả báo rồi không thể nói hết ra đây được. Hãy suy xét trước khi hủy báng Cội Nguồn. Dù cho đó là ý nghĩ cũng không tránh khỏi tai họa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn