NỞ HOA

NỞ HOA

Việt Nam con Lạc cháu Hồng
Việt Nam đất nước con Rồng cháu Tiên
Địa Long chữ S linh thiêng
Khí thiêng ung đúc sản sinh anh hùng
Đạo vàng Quốc Đạo Cội Nguồn
Con đường chánh nghĩa tình thương giống nòi
Rồng Tiên chân lý sáng soi
Con đường Độc Lập Tự Do hòa bình
Văn Lang Hiến Pháp lời kinh
Mưa Nguồn hạnh phúc, suối lành ấm no
Văn minh Quốc Đạo Trời cho
Giàu sang kinh tế hết lo đói nghèo
Đạo về non nước vui reo
Biển khơi đông đúc thuyền neo là thuyền
Cội Nguồn, Nguồn Cội, Cội Nguồn
Đại Đồng đoàn kết khắp miền âu ca
Nước non, non nước quê ta
Vang vang lịch sử, sơn hà triệu năm
Ngày xưa non nước Hồng Hoang
Vua Hồng trị cả giang san cõi trần
Nối ngôi trị Quốc an dân
Trải qua hàng triệu năm trần có dư
Tới thời Quốc Tổ Hùng Vương
Tiên Rồng khai mở Cội Nguồn Trời Cao
Thế nhân khắp cả Đồng Bào
Chung cùng Nguồn Cội ai nào khác chi
Văn Lang Quốc Đạo Rồng Tiên
Cũng là Hiến Pháp Cội niềm toàn dân
Đến nay đã mấy nghìn năm
Rồng Tiên tỏa sáng xa gần gần xa
Việt Nam Quốc Đạo tinh hoa
Đại Đồng chánh nghĩa vần xoay Cội Nguồn
Năm châu bốn biển một đường
Cửa Trời rộng mở thiên đàng Đông Tây
Cội Nguồn văn hóa đắp xây
Lắng yên chinh chiến Đông Tây hòa bình
Địa Long sải cánh chuyển mình
Bay về vũ trụ đặng gần Trời Cha
Việt Nam giờ đã nở hoa
Việt Nam đẹp mãi ôi là Việt Nam.
**************
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s