LỰA CHỌN

Ai theo Lê- Mác thời theo
Xuống tần Địa Phủ, lên đèo dầu sôi
Còn Ta, tìm đến Cha Ông
Trở về Nguồn Cội, nở bông Phúc Lành
Ai theo Lê- Mác bỏ Nguồn
Cùng là bỏ Cội khốn cùng họa tai
Ác gieo Ác gặt xưa nay
Sống không ra sống biết bao khốn cùng
Còn Ta, ta dạo Cội Nguồn
Để nghe hơi ấm tràn trề tình thương
Ai theo Lê- Mác náo nương
Chỉ nghe nguyền rủa mười phương đất trời
Còn Ta về Cội về Nguồn
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng theo chân
Tôn thờ Truyền Thống Anh Linh
Tôn thời lịch sử Cha Ông tôn thờ
Cho non cho nước yên bình
Tự Do hạnh phúc nở nhành xuân xuân.
* * *
TRẦN MINH THẮNG.