BƯỚC CHÂN VỀ
Lạc bước Cội Nguồn, bổng nhớ quê
Nhân duyên đưa đẩy bước chân về
Nghe hồn sực tỉnh niềm lạc lối
Sa vào tội lỗi, sống lê thê
Con đã về đây, với mọi người
Chung cùng Nguồn Cội Đạo với Đời
Giây phút ngập tràn trong giác ý
Nở nhành xanh ngọn, hết chơi vơi

Cao Đức Thắng