TÔI VÀ ANH

TÔI VÀ ANH

Tôi và Anh
Đều là người yêu nước
Cùng chung nhau một hướng
Trên con đường truyền thống Cha Ông
Hai chúng ta
Cùng chung nước chung non
Chung đất mẹ quê hương
Thể Đồng Bào, nòi giống Rồng Tiên
Tôi và Anh
Quyết đấu tranh, quyết dấn thân
Chống bạo quyền, chống gian tà ác bá
Đòi lại chủ quyền biển đảo Việt Nam
Quyết đứng lên
Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương
Giữ vững giang san
Trên con đường độc lập tự do
Nhân Quyền, Dân Chủ ấm no
Công bằng bình đẳng an vui thái bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s