KHỔ QUÁ BÁC ƠI!

KHỔ QUÁ BÁC ƠI!
Bác ơi, khổ quá Bác ơi
Khổ do Bác gánh Mác -Lê về nhà
Cháu con vốn đã dại khờ
Thấy Lê thấy Mác , nó giành giật nhau
Lê nhọn hoắt , Mác khác gì đâu
Nó đâm nó lụi ôi thôi còn gì
Cái búa Bác để đó chi
Nó cầm nó nện còn gì chúng dân
Cái liềm tai hại biết bao
Thì nhau chúng cắt ngã nhào anh em
Trời ơi ngó xuống mà xem
Nồi da nấu thịt nát tan giống nòi
Ông Cha rơi lệ ngậm ngùi
Còn chi con cháu Tiên Rồng còn chi
Mác -Lê ở tận phương tây
Phải đâu Quốc Tổ dựng lên nước nhà
Tôn thờ thời phải xét soi
Lầm ông hàng xóm tưởng đâu cha mình
Bác ơi , Bác đã sai lầm
Mác -Lê không phải giống dòng Việt Nam
Cũng không phải đấng Cha Ông
Cũng không phải đấng dựng lên nước nhà
Cái lầm Bác đã gieo ra
Cháu con khốn khổ , ôi là thảm thê
Mác -Lê ơi hỡi Mác -Lê
Mau mau biến khỏi , trở về Phương Tây

Trần Minh Thắng

☆ – Văn Hóa cội nguồn-☆

♡NAM MÔ AMEN♡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s