TRUYỀN GIÁO

TRUYỀN GIÁO

Mãi tháng ngày, ra công góp sức
Để phúc lành, con cháu về sau
Làm đâu được đó bình yên
Sang giàu lại được thông minh hơn người
Truyền lời Trời, Trời ban Trời đãi
Theo Quốc Tổ rực rỡ công danh
Cứu non cứu nước cứu dân
Vinh quang dòng họ rạng danh ở đời
Vì nhân thế, góp phần truyền bá
Vì nước non, cống hiến tài năng
Làm cho cuộc sống bình yên
Không cầu cũng được lên tiên hưởng nhàn
Gieo thiện lành, khắp cùng nhân thế
Lòng vì người, trải khắp yêu thương
Cứu người công đức vô biên
Muôn đời vạn kiếp chúa vua cõi trời
Công truyền giáo không gì sánh kịp
Một lời thơ cũng đặng phước muôn
Huống chi truyền cả tháng năm
Gieo nhân kết quả vàng son, son vàng
Trăm nghìn kiếp huy hoàng sáng chói
Nhờ công lao truyền bá kinh thơ
Giống lành gieo tạo khắp nơi
Uy danh muôn kiếp đất trời càn khôn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s