LẠC LOÀI MÀ CHI

LẠC LOÀI MÀ CHI

Vui gì cái cảnh mãi lang bang
Chiếc bóng đơn côi, nhặt lá vàng
Kết quả là gì, trong tăm tối
Nào đâu tìm thấy cảnh vinh quang
Thời gian xuôi ngược, mênh mông quá
Khốn khổ trăm bề, chốn ngoại bang
Thăm thẳm trời xa, buồn đơn lẽ
Được gì cuộc sống, những năm qua
Xét lại ngẫm suy, đường tươi sáng
Trở về Nguồn cội, với Ông Cha
Những gì vô bổ, tôi vứt hết
Làm chủ cuộc đời, làm chủ cái ta
Để lòng thánh thiện nở hoa
Hết lòng vì nước theo chân Vua Hùng
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Có Nguồn có Cội, lạc loài mà chi
* * *
Văn Hóa Cội nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s