CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

Đời loạn lạc, thêm mất Nguồn mất Cội
Vượt gian truân, thôi thúc cứu nhân sinh
Một con thuyền, vượt vào cõi mênh mông
Nhìn cuộc thế, đôi ba lần e ngại
Đời âm u, bùng lên ôi cuồn cuộn
Lòng thương dân, đành vượt qua tất cả
Lòng thương dân, đành vượt qua khổ ải
Đầy hiểm nguy, nhưng ý chí không mòn
Lũ Cáo Sói, luôn múa vuốt ăn gan
Đời quỷ ma, luôn rập rình uống máu
Thuyền chính nghĩa, vượt mình qua sóng gió
Đầy gian truân, đầy khó khăn gian khó
Đã bao phen, đã gần kề cái chết
Làm cây kim, luồn lách vuốt cùng nanh
Ôi lau lách, ôi chí khí hùng anh
Mang sứ mệnh, với cuộc đời giã dại
Mang sứ mệnh, với cuộc đời tù tội
Dù tài cao, nhưng làm kẻ ngu si
Đời vô Đạo, đời nham hiểm lạ kỳ
Nhờ gươm huệ, nên vượt qua tất cả
Năm mươi năm, ta vạch đường không nghỉ
Vì sứ mạng, vì Cội Nguồn dân tộc
Vì nước non, vì con Hồng cháu Lạc
Phải trả giá, những cực hình ghê gớm
Cả cuộc đời, luôn nằm trong quảng thúc
Ta phải chịu, những hành hung dọa nạt
Ta phải chịu, những tháng năm khai thát
Mỗi lời kinh, trả giá bằng xương máu
Mỗi lời kinh, trả giá bằng mắng nhiếc
Mỗi lời kinh, trả giá bằng đói rách
Ta cầu nguyện cho non sông Tổ Quốc
Mãi giàu sang trong cuộc sống bình yên
Và bay lên khắp thế giới cõi Thiên.
*********
Cao Đức Thắng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s