SỐ PHẬN VIỆT NAM

SỐ PHẬN VIỆT NAM

Số phận Việt Nam,
Do người việt Nam quyết định
Nhân tốt ở đời, chọn bạn để kết giao
Kết giao bạn tốt, thời có đâu gặt xấu
Quan hệ các nước giàu, thời cuộc sống sẽ vươn lên
Số phận Việt Nam, không ai có quyền quyết định
Mà phải toàn dân, lựa chọn một hướng đi
Tiếp nối Cha Ông, vững tin nơi truyền thống
Theo chí hướng Vua Hùng, Quốc Tổ của non sông
An lành giàu có bình yên
Con đường dựng nước, còn nguyên sáng ngời
Cội Nguồn Văn Hóa soi đường
Việt Nam số phận, do người Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

One comment

 1. Việt Nam đất nước sáng ngời
  Hùng Vương vua Tổ là người Việt Nam
  Cà Mau đến Ải Nam Quan
  Lượn cong chữ S mang trang sử Rồng
  Văn hoa lúa nước trống đồng
  Đuổi Quân xâm lược ống Đồng Thoát Hoàn
  Nghe đây tiếng gọi loa vang
  Biển Đông Tàu Phải quĩ hàng dân Nam

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s