CHUYỂN MÌNH ĐỔI THAY

CHUYỂN MÌNH ĐỔI THAY

Chúng dân đã khổ lắm rồi
Bao năm sống đọa sống đày âm u
Cầu mong Nguồn Cội bừng lên
Soi đường chỉ lối vượt qua khốn cùng
Thế thời đen tối bão bùng
Nào là bệnh tật, bạo tàn khắp nơi
Bệnh ác cứ mãi sanh sôi
Làm cho cuộc sống biết bao hãi hùng
Cầu mong Văn Hóa Cội Nguồn
Chuyển mình sống dậy mở đường dân đi
Không còn khốn khổ họa tai
Tự do hạnh phúc ấm no thanh bình
Chuyển mình thay đổi chuyển mình
Chuyển theo Văn Hóa, Cội Nguồn Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s