MẤY AI

MẤY AI

Nghĩ thương non nước quê mình
Trải đầy gian khó, khốn cùng chông gai
Họa tai đâu kể một ai
Nửa đêm gió lạnh, ngày mai rét hàn
Nước non tại họa ngập tràn
Không chừa già, trẻ, đói nghèo, giàu sang
Thế thời, thời thế âm u
Tương lai mờ mịt, khó mong yên lành
Cuộc sống cứ mãi đọa đày
Năm cùng tháng tận chẳng ngày nào yên
Cũng vì lạc mất đường đi
Xa lìa Nguồn Cội lâm nguy nước nhà
Mấy ai trở lại Cội Nguồn
Mấy ai theo bước con đường Cha Ông
Để cho non nước, nước non
Không còn khổ nữa, bình yên thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s