ĐƯỢC GÌ HỠI ANH

ĐƯỢC GÌ HỠI ANH

Có người vặn hỏi tôi rằng
Anh về Nguồn Cội, được gì hỡi anh
Tôi rằng: nhiều lắm anh ơi
Trọn trung trọn hiếu xứng danh Tiên Rồng
Được Cha Ông che chở phù trì
Hồn thiên sông núi che thời chở che
Kế thừa di chí Cha Ông
Làm dân trọn đạo núi sông đất trời
Sống không hổ thẹn làm người
Chết theo Quốc Tổ về trời cõi trên
Được là được cả hồn linh
Thông minh trí tuệ vượt lên tục phàm
Chủ nhân Văn Hóa Cội Nguồn
Gươm thiên trấn quốc Vua Hùng trao tay
Về Nguồn vực dậy vinh quang
Đó là sơ kể, biết bao được nhiều
Nhất là con cháu sau nầy
An vui hạnh phúc sang giàu, giàu sang
Sống đời luôn được bình an
Thông minh sáng suốt, thênh thang phúc lành
Cái được không thể nghĩ bàn
Ở trong Nguồn Cội diệu kỳ biết bao
* * *
Văn Hóa Cội nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s