TỎA SÁNG

TỎA SÁNG

Lòng ta tràng ngập niềm vui
Vì ta thoát khỏi dập vùi lệ nô
Trái tim ôm ấp mộng mơ
Hòa theo cuộc sống cõi bờ Rồng Tiên
Mùa xuân Quốc Đạo vô biên
Hoa thơm quả ngọt khắp miền Âu Ca
Non sông đất nước quê ta
Thấm nhuần chân lý nở hoa thanh bình
Tự do hạnh phúc đẹp lành
Mỗi dòng Kinh Giáo trở thành báu châu
Ta đi trong vạn mùa xuân
Đi trong khúc hát lẫy lừng ông cha
Tinh hoa Quốc Đạo tinh hoa
Việt Nam tỏa sáng nước ta rạng ngời.
*********
CAO ĐỨC THẮNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s