THOÁT KHỔ

THOÁT KHỔ

Tự mình cứu lấy đời mình
Trở về Nguồn Cội, đổi đời, đổi căn
Ý Trời đã mở kỳ ba
Biết nương Nguồn Cội, vượt qua khốn cùng
Tự mình cứu lấy chính mình
Nương theo Nguồn Cội, thoát đường tai ương
Về Nguồn trở lại bình an
Không còn tủi nhục, đắng cay cuộc đời
Số phận khi đã chuyển rồi
Không còn đày đọa, dứt đường khổ đau
Từ đây muôn vạn kiếp sau
Thiên đàng sống mãi, an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s