EM LÀ TẤT CẢ

EM LÀ TẤT CẢ

Xinh tươi em bước về Nguồn
Vui cùng thi giáo, hòa đồng anh em
Em đi trong ánh mùa xuân
Trên đường Nguồn Cội bình minh rực hồng
Em là con cháu Tiên Rồng
Em luôn tỏa sáng, tấm lòng yêu thương
Tình em là cả non sông
Nẩy mầm hạnh phúc, cho xuân tràn đầy
Nghĩa tình em đã trao tay
Cho non cho nước, xanh đầy thẳm xanh
Em là muôn vạn bức tranh
Bồng lai tiên cảnh, xuân bay đại ngàn
Đất trời pha sắc dịu dàng
Em là tất cả, biển trời quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s