QUAN và Quyền

QUAN và Quyền
Có một hôm, trời thanh gió mát
Quyền hỏi Quan, anh thấy gì không ?
Quan rằng : tôi thấy gì đâu
Vì tôi cũng cố ngôi cao vững bền
Quyền mới nói, anh mà như thế
Thời muôn dân khốn khó lắm đây
Làm dân thời biết nhờ ai
Khi Quan anh bỏ mặc dân khốn cùng
Quan hỏi lại,. Anh Quyền có khác
Mãi tối ngày, chia chát lợi danh
Nước non bỏ mặc nói chi dân
Nhìn quân xâm lược, lấn xâm cõi bờ
Quyền rơi lệ thẩn thờ giây lác
Quan lệ rơi nước mắt tuôn ra
Quyền liền nói với Quan anh
Nếu không nhìn thằng còn chi nước nhà
Kìa trước mắt , cõi bờ lần mất
Kiếp lệ nô khó tránh nay mai
Dân thì than oán khắp nơi
Rên la áp bức ta thời làm ngơ
Quan liền nói, vì ta hèn yếu
Quyền xen vào tôi khác gì anh
Lời ngay chẳng dám nói lên
Thật là hổ thẹn còn chi Quan Quyền
Tàu Trung Quốc quấy rầy cuộc sống
Hại ngư dân đâm phá thuyền tàu
Thế mà ta mãi cúi đầu
Nói rằng tàu lạ, không hề nhắc tên
Tàu Trung Quốc hại ngư dân mãi mãi
Biết bao giờ dứt bỏ được đây
Nghĩ mà dạ xót lòng đau
Thương đau là thế, biết bao căm hờn
Quyền than thở nói cùng Quan chức
Nghĩ mà buồn, quyền thế ngôi cao
Mãi nhìn Trung quốc lấn xâm
Còn gì Tổ Quốc non sông cõi bờ
Quan nhìn Quyền tự hỏi với lòng
Quyền nhìn Quan tự hỏi việc làm đúng sai
Quan Quyền thức tỉnh nắm tay
Hai ta vì nước vì non sẳn sàng
Quyền đứng dậy xạch trần sai trái
Quan đứng lên hăng hái lời ngay
Dù cho mai mốt rồi đây
Về vườn cày cấy, cũng vui tấm lòng

Không nước thời có đâu thuyền
Có dân mới có quan, quyền ngôi cao
Không dân Quyền có được sao
Mất dân Quan cũng ra đi không còn
Lời thơ tuy đắng nhưng hiền
Lờ trung tuy khó nghe thời, ráng nghe
Quan, Quyền, rồi cũng từ đây
Vì dân vì nước, chung tay diệt thù
Sử vàng chép lại muôn thu
Muôn năm lừng lẫy danh thơm để đời
* * *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s