TỰ SÁNG SOI

TỰ SÁNG SOI

Nhớ nỗi nước non, nỗi nhớ nhà
Cội Nguồn truyền thống, đã nở hoa
Bình minh trổi dậy, bừng non nước
Xuân Cội xuân Nguồn, xuân âu ca
Thắp nén nhang thơm, tâm cầu nguyện
Cho đời tỉnh giất, mộng nam kha
Ngọn đèn trí huệ, trong tâm thức
Tỉnh giấc mộng rồi tự sáng soi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s