TỎA ÁNH HÀO QUANG

TỎA ÁNH HÀO QUANG

Thấy anh tỏa ánh hào quang
Sáng ngời trí, đức, nghĩa, nhân làm người
Mê anh dáng đứng nụ cười
Khi anh diễn thuyết Cội Nguồn Cha Ông
Anh là một cả trời xuân
Cho non cho nước, rực muôn sắc màu
Gần anh em thấy tự hào
Vì anh xứng đáng, con Rồng cháu Tiên
* * *
Văn Hóa Cội nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s