HAI CẢNH GIỚI KHÁC XA

HAI CẢNH GIỚI KHÁC XA

Kẻ tỉnh người mê, khó lòng anh nhỉ
Anh với em, mỗi người đi mỗi ngã
Em về Nguồn, anh rời xa Quốc Tổ
Hai con đường, hai lối rẽ khác xa
Có duyên ta lại gặp ta
Tâm đồng ý hợp tuy xa cũng gần
Không duyên tay ấp vai kề
Mịt mù vời vời, chưa hề quen nhau
Về Nguồn em đợi chờ mong
Chờ con chim nhạn hồi tâm quây về
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s