GIÓ, MÂY

GIÓ, MÂY

yêu anh vì trở về Nguồn
Lạc Hồng tỏa sáng, Tiên Rồng tung bay
Mùa xuân trổi dậy khắp nơi
Nguồn thương nỗi nhớ đất trời quê hương
Anh về có kịp chiều nay
Có em trông đợi bàn tay ấm nồng
Nàng Mây đợi Gió đến cùng
Gió. Mây tận hưởng sơn hà nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s