CHUNG LÒNG

CHUNG LÒNG

Anh đi theo bước Cha Ông
Còn em dìu dắt cháu con về Nguồn
Nước non chung một lời thề
Hai ta mãi mãi yêu là nước non
Con đường Nguồn Cội vàng son
Tóc thề em đã thủy chung vợ chồng
Hòa vui mái ấm gia đình
Chung cùng Nguồn Cội Tiên Rồng đôi ta
Cội Nguồn Văn Hóa đắp xây
Truyền cho con cái nên danh nên người
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Xứng danh con Lạc cháu Hồng vinh hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s