CHẲNG ĐÂU XA

CHẲNG ĐÂU XA

Tâm hồn vĩ đại, chẳng đâu xa
yêu Nguồn, yêu Cội, yêu Ông Cha
Thương dân yêu nước, vì truyền thống
Làm cho non nước, bừng nở hoa
Trải mật, thi gan, vì cuộc sống
Làm cho đất nước, dậy Âu Ca
Văn minh vực dậy, rền sông núi
Khắp cả hoàn cầu, khắp hà sa
* * *
Văn Hóa Cội nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s