CẢNH SUM VẦY

CẢNH SUM VẦY

Đại Việt bừng lên, cảnh sum vầy
Thế thời thay đổi, chuyển vận may
Mùa xuân trở lại, trong cuộc sống
Văn Hóa Cội Nguồn, Phụng, Rồng bay
Đời, Đạo viên dung, trong cõi thế
Cửa trời rộng mở, đất nước Việt Nam
Truyền Thống Anh Linh, bừng tỏa sáng
Trầm bổng du dương, khúc vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s