MỞ RỘNG TÌNH THƯƠNG

MỞ RỘNG TÌNH THƯƠNG

Ta mãi mãi nghe theo lời Quốc Tổ
Vì chúng ta, là dòng dõi Rồng Tiên
Hãy giữ vững, một niềm tin Nguồn Cội
Sống vì đời, luôn mở rộng tình thương
Anh và em, luôn mãi là chân thật
Giữa đời thường, không phân biệt hèn sang
Mãi tự hào, ôi những gì tươi đẹp
Ôi Cội Nguồn, làm sống dậy nước non
Trăm năm trong cõi thế gian
Cùng nhau làm phúc, đồng sang cõi lành
Sống vì nhân loại con người
Hồn linh nhẹ bước về trời cõi tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s