LỜI BÌNH CỦA NGƯỜI YÊU CỘI NGUỒN DÂN TỘC VIỆT NAM, GIEO MẦM CÔNG ĐỨC.

LỜI BÌNH CỦA NGƯỜI YÊU CỘI NGUỒN DÂN TỘC VIỆT NAM

Trong khí thế đổi mới, nổi lên trong toàn xã hội văn hóa Cội Nguồn dân tộc đóng một vai trò quan trọng, những dòng thơ yêu nước, yêu Cội, yêu Nguồn có giá trị khôi phục lại vị trí uy linh vốn đã bị quên lãng mang tính chất độc lập tự chủ của nó.

Văn học Cội Nguồn là món ăn tinh thần, là người bạn đời, không thể thiếu trong cuộc sống. Nhất là cuộc sống hội nhập quốc tế, hòa nhập mà không hòa tan. Cũng giống như các loài hoa đều hội nhập về mùa xuân, mỗi loài hoa mỗi khác, mỗi vẻ đẹp riêng.

Đánh mất bản sắc dân tộc văn hóa Cội Nguồn là đánh mất vẻ đẹp tinh thần dân tộc, mất đi những gì thiêng liêng nhất. Một khi đánh mất truyền thống dân tộc văn hóa Cội Nguồn thời bóng đen trùm lấy non sông đất nước, thế cuộc loạn lạc, những giá trị thực tế bỏ lại sau lưng chạy theo ảo vọng nô lệ đớn đau.

Truyền thống tốt đẹp Việt Nam là truyền thống độc lập tự chủ, quan hệ bạn bè khắp thế giới, không phân biệt chủng tộc màu da. Tất cả đều là anh em, sống chung quả địa cầu, một màu xanh trái đất.

Văn hóa Cội Nguồn luôn kết tủa tinh hoa ung đúc thế hệ nối tiếp, đầy nhiệt huyết có thể nói văn hóa Cội Nguồn chính là truyền thống anh hùng dân tộc.

Biết bao xương máu Đồng Bào nhân dân đã đổ xuống. Bảo vệ truyền thống ông cha, bảo vệ nền độc lập tự chủ, tự do đêm lại sự bình yên ấm no hạnh phúc.

Với công trình kiến trúc đồ sộ, độc đáo dân tộc học, đã đưa Đồng Bào ta lớp lớp chống xâm lăng. Dù cho đó là thế lực nào đi nữa , mạnh nhất lớn nhất cũng đi đến thất bại.

Một đất nước hình chữ S với bao dân tộc anh em. Sáng thời ngắm mặt trời lên từ biển đông Thái Bình Dương, chiều thời ngắm mặt trời hồng đỏ từ từ lẩn khuất sau những dãy núi xanh chạy dài Bắn Nam. Trường Sơn đại ngàn hùng vĩ.

Năm nghìn năm về trước với chân lý văn hóa Cội Nguồn nền Quốc Đạo Rồng Tiên dân tộc. Quốc Tổ không những dùng văn hóa Cội Nguồn khai dân lập quốc, mà còn dùng văn hóa Cội Nguồn thống nhất cả trăm bộ lạc, thống nhất đoàn kết thành một quốc gia hùng mạnh nhất thời bấy giờ.

Thiên hạ Đồng Bào anh em tự gắng đời mình vào nền Quốc Đạo hội tụ tinh hoa cả con người những câu hò vè, đã thấm sâu vào máu thịt từng người, tình yêu đồng loại, tình yêu quê hương đất nước. Đánh mất văn hóa Cội Nguồn là đánh mất bao cái đẹp từ cuộc sống lao động vật chất cho đến cuộc sống lao động tinh thần.

Non sông đất nước bao phủ bóng đen, ngoại xâm chờ nước đục thả câu, làm cho một số ham danh háo lợi chạy theo để rồi biến thành những tội nhân bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa đối với non sông Tổ Quốc. Chạy theo văn hóa ngoại ban nhận giặc làm cha gây bất lợi cho văn hóa Cội Nguồn truyền thống tốt đẹp của non sông đất nước, đưa đẩy Đồng Bào lâm vào cảnh nô lệ đời sống vô vị.

Với khác vọng độc lập tự do tự chủ, mạnh về vật chất, mạnh về tinh thần, giàu Đạo Đức giàu tình nghĩa. Thế hệ con cháu chúng ta phải nói gì? Làm gì? Để xứng đáng là thế hệ kế tiếp nối gót cha ông.

Với hai di sản quý hiếm mà ông cha ta đã dày công xây dựng, bằng xương máu, bằng của cải, bằng sức lực, trí tuệ, cần cù nhẩn nại, chịu kham chịu khổ vượt qua bao gian nan trả cái giá xương chất thành núi, máu chảy thành sông xuyên suốt hàng nghìn năm. Với hai di sản quý hiếm đó là: Non sông Tổ Quốc và văn hóa Cội Nguồn Quốc Đạo Dân Tộc.
*********
Cao Đức Thắng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s