CÒN CHI NƯỚC NHÀ

CÒN CHI NƯỚC NHÀ

Cội Nguồn không nhớ quên đi
Ngoại xâm thôn tính còn gì nước non
Vua Hùng gầy dựng giang sang
Không thờ không lạy, không ca không cầu

Lạc đường lạc Cội lạc Nguồn
Chạy theo Cáo Sói tôn thờ ngoại xâm
Phải chăng mê muội dại ngu
Làm thân nô lệ còn chi giống nòi

Trở thành phản quốc tội đồ
Tránh sao cho khỏi bến bờ diệt thân
Phản nòi hại nước hại dân
Nghìn năm bia miệng khó mong phản hồi

Khuyên ai lạc Cội lạc Nguồn
Mau mau thức tỉnh quay về nước non
Tôn thờ Nguồn Cội Cha Ông
Giữ gìn độc lập giang sang nước nhà

Giữ gìn Tổ Quốc sơn hà
Đánh cho xâm lược không còn một tên
Hãy mau thức tỉnh đứng lên
Vươn xa đôi cánh Rồng Tiên lẫy lừng
Làm cho quân giặc kinh hồn
Hết còn xâm lược, yên bình chúng dân
Cội Nguồn không nhớ bỏ quên
Cúi luồn nô lệ còn chi nước nhà
Cao Đức Thắng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s