DÂN CA CỘI NGUỒN-4

DÂN CA CỘI NGUỒN

Hò hơ ơi hò
Hai ta vừa mới sanh ra
Như đôi Oanh Yến như là Trúc Mai
Yêu nhau từ thuở Hồng Hoang
Nay sanh hạ giới cháu con Tiên Rồng

Hò hơ ơi hò
Thanh mai trúc nhã thủy chung
Như mây cùng gió dạo nguồn trời xanh
Xuân về em biến thành hoa
Còn anh sẽ biến mưa sa lùn phùn

Hò hơ ơi hò
Em là biển cả đại dương
Thời anh quả đất để luôn được gần
Hai ta kẻ nợ người nần
Như hè phượng nở thêm phần tốt tươi

Hò hơ ơi hò
Thế gian trong cõi cuộc đời
Tre già măng mọc khắp thời nước non
Vua Hùng dựng nước Văn Lang
Hai ta sẽ dựng một làng trẻ thơ
Hò hơ ơi hò.
*********
Cao Đức Thắng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s