KỲ NHÂN THÁNH ĐỨC

KỲ NHÂN THÁNH ĐỨC

Nói đến Kỳ nhân thời Thánh Đức, là người không Tà cũng không Chánh. Tà- Chánh đều là hữu dụng, dùng được việc không phải là vô ích. Cũng như ngày và đêm đều có lợi cho sự sống, muôn loài vạn vật trong đó có con người.
Những kỳ nhân mà được Trời lựa chọn. Là người ở cảnh giới Trung Dung không bỏ Thiện, mà cũng chẳng xa rời Ác. Chỉ hành sự theo Luật Thiên Ý Hóa Công mà thôi. Tà – Chánh đều phải tôn trọng luật nếu phạm luật thời bị xử như nhau công bằng bình đẳng.
Vì thế xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc không phân biệt Tà- Chánh, Thiện – Ác. Tất cả đều lập công, tất cả phải sống theo Hiến Pháp Luật Pháp minh chính Thiên Luật vũ trụ cũng chính là Thiên Ý của Trời
Tóm lại : Những kỳ nhân thời Thánh Đức phần lớn không nằm trong Tôn Giáo, Đạo Giáo, Đảng Phái nào cả.
Mà lại gần gủi tất cả Tôn Giáo, Đạo Giáo, Đảng Phái, Giáo Phái, Thiên – Ác , Tà – Chánh.
– Nếu ai may mắn nhìn thấy những người nầy. Ngoài những người ở địa vị cao, còn có những người nghèo khổ, ít học, Nhưng lại có Đạo Hạnh khác thường, không học mà biết tất cả, Đạt đến cảnh giới Chánh Giác. Vạn pháp quy tôn. Không học mà biết đó mới là cái biết khủng khiếp không ai có thể lường được. chân tướng kỳ nhân Thánh Đức là như vậy. Nhất định là như vậy không thể sai.
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s