HAI TIẾNG VIỆT NAM

Việt Nam hai tiếng Việt Nam
Ngấm vào khối óc con tim nghìn đời
Rồng Tiên truyền thống rạng ngời
Hào hùng bao lớp kế thừa cháu con
Ta yêu non nước giang san
Hình cong chữ S , địa long rồng vàng
Thôn quê, thành thị, xóm làng
Lũy tre, đồng ruộng, đại ngàn trường sơn
Tự hào đất nước quê hương
Rừng vàng, biển bạc, nước non sông hồ
Tự hào Văn Hóa Cội Nguồn
Cho ta rộng bước trên đường vinh quang
Con đường sự nghiệp vẻ vang
Quê hương Nước Việt biết bao đẹp lành
Cội Nguồn đem lại thanh bình
Cho non nước Việt sáng bừng Việt Nam
Việt Nam hai tiếng Việt Nam
Ngấm vào khối óc, con tim nghìn đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn