Ý TRỜI

Ý TRỜI

Thế thời mở mắt tối đen
Giờ đây mở mắt thấy hằng hào quang
Cội Nguồn rộng lớn thênh thang
Vườn xuân Văn Hóa đẹp xinh lạ lùng
Giờ đây đã khác xưa rồi
Bình minh tỏa rực đất trời Việt Nam
Con đường hòa hợp chúng dân
Tương lai rộng mở thênh thang cơ đồ
Đáng thương cho kẻ trí mù
Mới không thấy được mặt trời sáng soi
Đáng thương cho kẻ lầm mê
Lạc vào ảo mộng , cuồng quay, quay cuồng
Chạy theo cảnh giới xô bồ
Không phân phải trái, khác gì thiêu thân
Cội Nguồn Văn Hóa thậm thâm
Càn khôn vũ trụ vạn tần sáng soi
Thế thời, thời thế đổi thay
Theo từng giai đoạn sáng soi Cội Nguồn
Đêm đen biến mất không còn
Mặt trời sáng chóa, sơn hà nước non
Chỉ người tâm địa chính chân
Mới nhìn thấy được tương lai nước nhà
Thấy rõ huyền cơ Ý Trời
Đã cho nước Việt rạng ngời năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s