NGUYỆN CẦU

NGUYỆN CẦU

Chấp tay con lạy Cha Trời
Long Quân quyền phép, cứu thời thế nhân
Chấp tay lạy Mẹ Âu Cơ
Cứu non cứu nước, qua bờ bình yên
Lòng thành cầu nguyện ơn trên
Vua Hùng Quốc cứu nguy nước nhà
Làm cho non nước sơn hà
Không còn khốn khổ dân tình bình an

Con lạy cả Hồn Thiên sông núi
Năm nghìn năm ung đúc linh thiên
Thiên La Địa Võng anh linh
Phá tan hắc ám, triệt tiêu gian tà
Để cho con cháu Lạc Hồng
Không còn tăm tối bước vào văn minh
Nguyền cầu truyền thống Cha Ông
Cứu con cứu cháu vượt qua phen nầy
Không còn nô lệ giặc Tàu
Không còn nghèo khổ, sang giàu đi lên
Ơn trên nhớ mãi ơn trên
Tấm lòng thành kính không quên Cội Nguồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s