BỐN MÙA YÊU THƯƠNG

BỐN MÙA YÊU THƯƠNG

Mùa xuân em đợi em chờ
Em thương em nhớ, những người vì non
Những người vì Cội Rồng Tiên
Tháng ngày truyền bá kinh luân cho đời
Mùa thu lá rụng lìa cành
Em thương bao kẻ lạc Nguồn bơ vơ
Lìa xa Nguồn Cội Ông Cha
Lao vào vòng xoáy lênh đênh cuộc đời
Đông về em lại ngậm ngùi
Thương cho những kẻ xem thường Cha Ông
Để rồi gánh lấy họa tai
Bất nhân, bất nghĩa đọa sa linh hồn
Cha Ông nào có tội tình
Chỉ vì dục vọng nên đành bỏ rơi
Trời kia có mắt khắp nơi
Bỏ Nguồn bỏ Cội tả tơi lá cành
Hè về em lại vui buồn
Người đi lặng lẻ người tìm ước mơ
Người từ bể khổ hồi tâm
Về Nguồn về Cội tựa nương Cha Trời
Đi theo Quốc Tổ Vua Hùng
Kế thừa Văn Hóa lên bờ vinh quang
Người mê còn mãi lang thang
Sầu lên vạn lối, đeo mang khốn cùng
Trần gian cõi tạm vô thường
Thiên đàng mới chính quê người cõi tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s